Om Kim Vittrup A/S - Din personlige ejendomsmægler.

Vi formidler salg af villaer, rækkehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, andelsboliger samt mindre landejendomme – primært i Randers og Kronjylland. Salg for boer, specielt dødsboer, er et af vores specialer, som vi har oparbejdet viden om gennem mange år.

Vi har fokus på hver enkelt potentiel sælger og køber, og vi søger at skabe så tætte relationer som muligt. Vores opgave er at formidle den kontakt, som skal danne de nye rammer om en families eller en persons liv. Det skal man tage alvorligt.

Vi er køberrådgiver for mange købere om over hele landet. Vi har været køber rådgiver i forbindelse med mange forældrekøb i både Aalborg, Aarhus og København.

Rådgivning inden for erhvervssegmentet er en af vore kompetencer oparbejdet gennem 20 år. Kim Vittrup er rådgiver for flere større og mindre ejendomsselskaber. Rådgivninger spænder bredt, fra rådgivning om salg, køb eller leje, udarbejdelse af kontrakter, købsaftaler, skøder, lejekontrakter mm. Finansiering af køb, valg af låntyper mm.

Kim Vittrup er ofte udpeget som syn- og skønsmand i både privat og erhvervssager.

Vi rådgiver og udarbejder mange valuarvurderinger, hovedsagelig inden for erhvervsmarkedet.

Vore samarbejdspartnere

Vi har samarbejdsaftaler med Totalkredit a/s, Jyske Realkredit a/s, Sparekassen Kronjylland, Jyske Bank a/s, Dansk Boligforsikring, Willis Forsikring, Randers Amtsavis, Ejendomsavisen og Boligsiden a/s.

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til: Totalkredit a/s, Jyske Realkredit a/s, Sparekassen Kronjylland, Jyske Bank a/s, Dansk Boligforsikring, Willis Forsikring, Randers Amtsavis, Ejendomsavisen og Boligsiden.

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos HDI Forsikring. Forsikringen dækker formidling af ejendomme i Danmark. Virksomhedens og de ansatte ejendomsmæglere er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, de.dk.

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se erhvervsstyrelsen.dk.

Vil du som forbruger klage over en ejendomsmægler, kan dette ske til Klagenævnet for Ejendomsformidling, Islandsbrygge 43, 2300 København S, tlf. 70 25 36 66, ejendomsmaeglernaevnet.dk.